Valjevo, Karadjordjeva 13; Tel: 014 292 260; 014 292 262; 064 83 83 889

Dopler krvnih sudova vrata

* Dopler magistralnih krvnih sudova vrata i nove tehnike detekcije početnih i najranijih faza ateroskleroze (preateroskleroze), procena debljine intimomedijalnog kompleksa, određivanje stepena stenoze ili okluzije, procena stabilnosti plaka, registrovanje disekcije cervikocefaličnih arterija i fenomena subklavijalne krađe.

* Transkranijalni dopler i transkranijalni kolor kodirani ultrazvuk krvnih sudova mozga uz detekciju embolijskih signala u krvnim sudovima mozga poreklom iz srca ali i drugih izvora kod embolijskog porekla moždanog udara, najpouzdanija metoda za dijagnozu vertebrobazilarne (VB) insuficijencije; procena stenoze i okluzije intrakranijalnih krvnih sudova, registrovanje prolaznosti foramena ovale i drugih uzroka desno-levog srčanog šanta (otkrivanje postojanja defekta u srčanoj pregradi i njegovog značaja u nastanku moždanog udara) kod pacijenata sa nejasnom etiologijom moždanog udara i kod osoba koje imaju migrenu sa aurom.

* Ultrazvuk parenhima mozga u Parkinsonovoj bolesti (diferencijalna dijagnoza parkinsonizma – PSP, MSA, KBD) i drugim poremećajima pokreta (dijagnoza Wilsonove i Hantingtonove bolesti, distonije, različitih formi tremora i sindroma nemirnih nogu), poremećajima stabilnosti (spinocerebelarne ataksije), depresiji (unipolarne depresije i depresije udružene sa drugim bolestima) i povišenom pritisku moždane tečnosti (dijagnoza hidrocefalusa).

* Ultrazvuk slepoočnih arterija kod sumnje na hroničnu upalu ovih arterija i glavobolju, kao i gubitak vida izazvanih upalnim procesom.

* Ultrazvuk krvnih sudova zadnjeg zida očne jabučice i mrežnjače oka u otkrivanju uzroka naglo nastale slabovidosti.

* Ultrazvuk optičkog živca i optičkog diska kod pacijenata sa poremećajima vida, povišenim pritiskom u lobanji, glavoboljom, multiplom sklerozom, neurosarkoidozom i drugim imunološkim bolestima nervnog sistema.

Close Menu