Valjevo, Karadjordjeva 13; Tel: 014 292 260; 014 292 262; 064 83 83 889

Ordinacija za neurologiju

Usluge
  • NEUROLOGIJA

  • PSIHIJATRIJA

  • NEUROPSIHOLOGIJA

  • DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

  • KLINIČKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)

  • ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG) 

Najbolja briga o pacijentima

Cilj ove ordinacije je dostupnost visokokvalitetne medicinske usluge uz stalno unapređenje kvaliteta rada sa ciljem da se pruži maksimum u prevenciji i lečenju obolelih od neuroloških bolesti.

Visoka stručna obučenost i iskustvo naših neurologa sticanih godinama u domaćim i inostranim zdravstvenim ustanovama su sigurni garant da pacijent bude dijagnostifikovan i lečen po standardima i protokolima utemeljenih na sadašnjem fondu znanja u neurološkoj disciplini.

Posebnu pažnju posvećujemo konzilijarnim pregledima eksperata neurologije i neurohirurgije kada se analiziraju složeni neurološki i neurohirurški slučajevi.

Zakažite pregled, brzo lako i sigurno

Tim koji brine o vama

Prim. dr Mihailo M. Mirković neurolog

Dr Jasmina Vučković neurolog

Dr Jovan Krstić neurolog

Snežana Ristić medicinska sestra

Vesna Ilić  medicinska sestra

Close Menu