Valjevo, Karadjordjeva 13; Tel: 014 292 260; 014 292 262; 064 83 83 889

Ordinacija za neurologiju

Usluge
  • NEUROLOGIJA

  • PSIHIJATRIJA

  • NEUROPSIHOLOGIJA

  • NEUROHIRURGIJA

  • DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA

  • KLINIČKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)

  • ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG) 

Najbolja briga o pacijentima

Cilj ove ordinacije je dostupnost visokokvalitetne medicinske usluge uz stalno unapređenje kvaliteta rada sa ciljem da se pruži maksimum u prevenciji i lečenju obolelih od neuroloških bolesti.

Visoka stručna obučenost i iskustvo naših neurologa sticanih godinama u domaćim i inostranim zdravstvenim ustanovama su sigurni garant da pacijent bude dijagnostifikovan i lečen po standardima i protokolima utemeljenih na sadašnjem fondu znanja u neurološkoj disciplini.

Posebnu pažnju posvećujemo konzilijarnim pregledima eksperata neurologije i neurohirurgije kada se analiziraju složeni neurološki i neurohirurški slučajevi.

Zakažite pregled, brzo lako i sigurno

Tim koji brine o vama

Prim. dr Mihailo M. Mirković neurolog

Dr Jasmina Vučković neurolog

Dr Jovan Krstić neurolog

Ass. dr sc. med. Milija Mijajlović neurolog
stručni konsultat za neurologiju

Snežana Ristić medicinska sestra

Vesna Ilić  medicinska sestra

Close Menu