O nama

Cilj ove ordinacije je dostupnost visokokvalitetne medicinske usluge uz stalno unapređenje kvaliteta rada sa ciljem da se pruži maksimum u prevenciji i lečenju obolelih od neuroloških bolesti. Visoka stručna obučenost i iskustvo naših neurologa sticano godinama u domaćim i inostranim zdravstvenim ustanovama su sigurni garant da pacijent bude dijagnostifikovan i lečen po standardima i protokolima utemeljenim na najvišem nivou danas dostupnog znanja u neurološkoj disciplini. Posebnu pažnju posvećujemo konzilijarnim pregledima eksperata neurologije i neurohirurgije kada se analiziraju složeni neurološki i neurohirurški slučajevi.

Prim. dr Mihailo M. Mirković

Lekar specijalista neurologije na odeljenju za neurologiju Opšte bolnice u Valjevu. Dr Mirković ima preko 20 godina iskustva u kliničkoj neurologiji što uključuje i usavršavanja u eminentnim centrima u Evropi.

Dr Mihailo M. Mirković zaposlen je na poziciji lekara specijaliste na odeljenju za neurologiju Opšte bolnice u Valjevo od 1998. godine. Usavršavanje na polju moždanog udara, neurosonologije, epileptologije i kliničke elektroencefalografije obavljao je na Klinici za neurologiju Univerziteta u Gizenu (Nemačka), odeljenjima za akutni moždani udar i neurofiziologiju Royal Victoria Infirmary bolnice u Njukaslu (Engleska) i kliničko bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu (Hrvatska). Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 1998. do 2003. godine. Zvanje primarijusa stekao je 2011. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1997. godine. 

Član je više međunarodnih medicinskih udruženja: Evropske akademije za neurologiju (EAN), Evropskog udruženja za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku (ESNCH) i Udruženja neurologa Srbije.

Recenzent (reviewer) je za naučni časopis Clinical Case Reports.a

1997
Diploma fakulteta

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1998
Odeljenje za neurologiju

Zaposlen u Opštoj bolnici Valjevo

2003
Specijalizacija

Položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odlikom

2009
Internship

Ultrazvučna laboratorija Instituta za neurologiju Justus Liebig univerziteta u Gizenu (Gizen, Nemačka)

2011
Zvanje primarijusa
2011
Observership

Odeljenje za akutni moždani udar Royal Victoria Infirmary bolnice u Njukaslu (Njukasl, Engleska)

2012
Edukacija iz kliničke elektroencefalografije (EEG)

Edukacija i položen ispit iz kliničke elektroencefalografije, Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije u Beogradu, Srbija

2013
Edukacija iz neurosonologije

Edukacija i položen ispit iz neurosonologije, Kliničko bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)

2014
Observership

Odeljenje za neurofiziologiju Royal Victoria Infirmary bolnice u Njukaslu (Njukasl, Engleska).

Dr Jasmina Vučković

neurolog

Rođena 04.12.1964. u Nišu.

Osnovnu, srednju školu i medicinski fakultet završila u Nišu.

Specijalizaciju iz neurologije završila u Beogradu.

Edukaciju iz oblastri elektromioneurografije završila u Beogradu kod Prof. dr Ž. Martinovića i Mr. sci. dr  Sanje Pavlović.

Više puta učestvovala na kongresima evropske akademije za neurologiju (EAN), kao i mnogim domaćim kongresima.

Predavač je na domaćim seminarima. Zaposlena je 22 godine u Opštoj bolnici Valjevo na odeljenju neurologije.

Udata, majka je dva sina.

Dr Jovan Krstić

neurolog

Rođen je 24.05.1975. Obrazovanje u oblasti medicine stekao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1994. do 2001. godine, a specijalizaciju iz neurologije  u period od 2006. do 2010. godine.

Radno iskustvo započeo je u Domu zdravlja Osečina, a od 2004. godine radi u službi neurologije u Zdravstvenom centru Valjevo. U domen njegovih interesovanja ubrajaju se cerebrovaskularne bolesti, neurosonologija, vrtoglavice, demencije, glavobolje, neuropatski bol, multipla skleroza.

Dr Krstić je predavač na dva akreditovana predavanja u okviru KME, kao I na više stručnih skupova. Učesnik je u više kliničkim studija iz oblasti neurodegenertivnih bolesti I multipla skleroze. Govori engleski I ruski jezik.

Dr Zoran Kovačević

neurolog

Rođen je u Valjevu 1976. Završio je osnovnu i srednju Medicinsku školu u Valjevu. Medicinski fakultet u Beogradu završio  je 2004. godine. Po završenom fakultetu radno iskustvo je sticao u Vojsci Srbije i na VMA. Specijalizaciju iz neurologije je završio na VMA 2016. godine. Zaposlen je u Opštoj bolnici Valjevo kao neurolog.

Dr Aleksandar Begović

psihijatar

Rođen je 29.03.1983. Specijalista je psihijatrije. Završio je primarni, napredni I završni nivo edukacije REBT na pridruženom trening centru Instituta Albert Elis iz Njujorka, u Beogradu u periodu od 2014-2018. godine.

Od dodatnih edukacija pohađao je seminare: Psihoterapija I farmakoterapija, seminar REBT I trauma-primena racionalno-emotivno bihejvioralne terapije u radu sa traumatskim iskustvima, seminar Racionalno -emotivno-kognitivno bihejvioralna terapija dece I adolescenata, bazični trening iz dijalektičke bihejvior terapije (DBT) .

Radno iskustvo započeo na projektu Personalne asistencije osobama sa invailideteom u Domu zdravlja Ljig, zatim je učeštvovao u radnoj grupi za unapređenje mentalnog zdravlja pri Caritas-u u Valjevu. Učestvovao je u projektima Evropske unije UPSTREAM1 (Unapređenje socijalizacije I tretmana u mentalnom zdravlju) I UPSTREAM2 (Unapređenje socijalizacije I tretmana u mentalnom zdravlju druga faza). Jedan je od nosilaca UNODS “Stronger Together” za prevenciju upotrebe droga učenika V-VIII razreda osnovne škole. Predaje neuropsihijatriju u Srednjoj medicinskoj školi “Dr Miša Pantić” u Valjevu od 2012. -2016. godine. Zaposlen je u Opštoj bolnici Valjevo, u psihijatrijskoj službi, od novembra 2011. godine sa iskustvom u radu sa svim kategorijama mentalnih poremećaja (neurotski poremećaji, poremećaji ičnosti, psihoorganski poremećaji, bolesti zavisnosti, psihotični porećemaji I urgentna stanja u psihijatriji). Rad sa klijentima od 2016. godine pod supervizijom

Vesna Ilić

medicinska sestra