Ordinacija za internu medicinu

Dr Dušan Ružičić

Dr Dušan Ružičić, rođen je 26.09.1985.godine u Valjevu, majka Zorica, otac Predrag. Osnovnu i
srednju Medicinsku školu završio je u Valjevu kao nosilac Vukove diplome i Đak generacije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 2010.godine kao prvi u generaciji sa prosečnom ocenom 9.81. Dobitnik je nagrada i priznanja tokom studija kao što je nagrada Dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu za najboljeg studenta II, III, IV, V godine i mnogobronih stipendija. Specijalizaciju iz Interne medicine završio je u januaru 2018.godine sa odličnom ocenom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorske studije iz oblasti Kardiologije upisao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Doktorska disertacija pod nazivom „Povezanost stepena razvijenosti kakcifikata arterija dojki i stepena razvijenosti koronarne arterijske bolesti kvantifikovane SYNTAX skorom (BASS studija)“ odbranjena 14.06.2018. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Ova studija dr Ružičića koja je rezultirala objavljivanjem radova u najprestižnijim svetskim časopisima iz ove oblasti, u celosti sprovedena je u Valjevu. Rezultati ove studije omogućavaju da u toku mamografije kod žena identifikujemo i tešku koronarnu arterijsku bolest koja protiče podmuklo, bez ikakvih simptoma. Dr Ružičić je autor i koautor preko 20 radova objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja. Dr Ružičić zaposlen je u Opštoj bolnici Valjevo, Odesku za invazivnu kardiološku dijagnostiku i kao docent na fakultetu Zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Oženjen je suprugom Milijanom.