Blagovremena procena za invazivnu kardiološku dijagnostiku i implantaciju pace maker-a