Savremeno lečenje arterijske hipertenzije, srčane slabosti, ishemijske bolesti srca (angina pektoris i akutni koronarni sindrom), valvularnih mana, poremećaja srčanog ritma i drugih kardioloških manifestacija