Specijalistički pregled dečijeg neurologa sa elektroencefalografijom(EEG)

Neurološki pregled

Neurološki pregled je procena nervnog sistema osobe koja se može obaviti u ordinaciji zdravstvenog radnika. To se može učiniti instrumentima, poput lampice i čekića za