TRANSKRANIJALNI DOPLER

DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE – TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) I TRANSKRANIJALNI KOLOR KODIRANI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA (TCCD)

 

ŠTA JE KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE (TRANSKRANIJALNI DOPLER)?

Predstavlja neinvazivnu, neškodljivu i bezbolnu ultrazvučnu metodu za  ispitivanje arterijskih i venskih krvnih sudova mozga i  protoka krvi kroz njih.

Ova metoda je logičan nastavak prethodno urađenog doplera krvnih sudova vrata, i na taj način se dobijaju kompletne informacije i o stanju velikih arterijskih sudova mozga.

KAKO SE IZVODI?

Izvodi se tako što lekar stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde koja šalje i prima ultrazvučne talase. Sonda se postavlja na oba slepoočna predela, nakon toga na oba oka i na potiljačni predeo glave u cilju vizuelizacije krvnih sudova mozga i protoka u njima. Pregled nije neprijatan i ne nosi nikakav rizik. Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Transkranijalnim doplerom (TCD) i transkranijalnim kolor kodiranim ultrazvukom krvnih sudova mozga (TCCD) je moguća strukturna i hemodinamska analiza arterija mozga tj. procena suženja (stenoze) i zapušenja (okluzije) intrakranijalnih krvnih sudova (srednje, prednje i zadnje moždane arterije, komunikantnih arterija, bazilarne arterije, intrakranijalnih delova vertebralne i unutrašnje karotidne arterije).

Transkranijalni dopler (TCD) služi i za detekciju embolijskih signala u krvnim sudovima mozga poreklom iz srca ali i drugih izvora kod embolijskog porekla moždanog udara.

Ovom meodom moguće je registrovanje prolaznosti foramena ovale i drugih uzroka desno-levog srčanog šanta (otkrivanje postojanja defekta u srčanoj pregradi i njegovog značaja u nastanku moždanog udara) kod pacijenata sa nejasnom etiologijom moždanog udara i kod osoba koje imaju migrenu sa aurom.

To je najpouzdanija metoda za dijagnozu vertebrobazilarne (VB) insuficijencije ali se može dijagnostikovati i pratiti vazospazam kod SAH i dr. Koristi se i za utvrđivanje moždane smrti.

POTENCIJALNI RIZICI:

Pregled nije neprijatan i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA:

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

NAKON  PREGLEDA:

Posle pregleda odmah se možete vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je metod registrovanja spontane ili izazvane električne aktivnosti mišića i nerava. EMNG se po pravilu izvodi tek nakon kliničkog pregleda. Dobro uzetom anamnezom

Elektroencefalografija (EEG)

ŠTA JE ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)? Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna tehnika kod koje se električna aktivnost mozga registruje sa poglavine. KAKO SE IZVODI? Za registrovanje se koristi

Ultrazvuk slepoočnih arterija

Ultrazvuk i druge tehnike snimanja pojavljuju se kao alternativni testovi biopsiji. Ultrazvučno snimanje može se koristiti za procenu obe slepoočne arterije, kao i obe aksilarne