Kardiološki pregled (elektrokardiografija + objektivni pregled)