Dopler krvnih sudova vrata

ŠTA JE DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA?

Kolor dopler krvnih sudova vrata prikazuje strukturne i hemodinamske karakteristike ovih krvnih sudova, analizom ultrazvučnih talasa reflektovanih o njihove zidove i eritrocite.

KAKO SE IZVODI?

Metoda se izvodi tako što osoba tokom pregleda leži. Lekar stavlja poseban gel na površinu ultrazvučne sonde koja šalje i prima ultrazvučne talase i koja se postavlja na vrat.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?  

Dopler magistralnih krvnih sudova vrata omogućava uvid u morfološke osobine velikih arterija vrata: zajedničke, unutrašnje i spoljašnje karotidne arterije, vertebralne arterije i arterije subklavije. Uz to, obezbeđuje uvid u strukturu zida arterije, tj. adventicije i intimomedijalnog kompleksa, čija normalna debljina iznosi do 1 mm. Pored procene debljine intimomedijalnog kompleksa, kao i novih tehnika detekcije početnih i najranijih faza ateroskleroze (preateroskleroze), najvažniji deo pregleda je utvrđivanje prisustva, lokalizacije, veličine i građe  aterosklerotskog plaka, odnosno određivanje stepena stenoze ili okluzije. Posebno je važan pregled površine plaka (stabilnosti), koja ukoliko je egzulcerisana postaje važan potencijalan izvor embolija u distalnim moždanim arterijama (tzv. arterijsko-arterijski embolizam).

Ultrazvučnim pregledom se može utvrditi stepen suženja (stenoze) lumena arterije uslovljene plakom ili trombom. Stenoza koja sužava lumen >= 50% bitno smanjuje protok i tada se smatra hemodinamski značajnom stenozom. Od hemodinamskih parametara najvažnija je brzina protoka, koja omogućava izračunavanje volumena protoka krvi i stepena stenoze.

Na osnovu rezultata dobijenih ovom metodom, možemo utvrditi da li je ispitivni krvni sud normalnih karakteristika svojih zidova, kao i da li je protok kroz ispitivane krvne sudove zadovoljavajući u smislu da li zadovoljava perfuzione potrebe organa kojeg vaskularizuje (snabdeva krvlju).

Takodje, ovom metodom moguće je dijagnostifikovati i disekciju cervikocefaličnih arterija i fenomen subklavijalne krađe, aneurizmu krvnog suda (patološko proširenje), kao i arterio-vensku malformaciju.

Ukoliko se ovom metodom nađe promena u krvnom sudu koja zahteva hiruršku vaskularnu proceduru, moguće je često i bez dodatne dopunske dijagnostike pripremiti pacijenta za takvu intervenciju.

Na vreme otkrivene promene na krvnim sudovima vrata značajno smanjuju rizik od pretećeg moždanog udara.

POTENCIJALNI RIZICI:

Pregled nije neprijatan i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA:

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

NAKON  PREGLEDA:

Posle pregleda odmah se možete vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je metod registrovanja spontane ili izazvane električne aktivnosti mišića i nerava. EMNG se po pravilu izvodi tek nakon kliničkog pregleda. Dobro uzetom anamnezom

Elektroencefalografija (EEG)

ŠTA JE ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)? Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna tehnika kod koje se električna aktivnost mozga registruje sa poglavine. KAKO SE IZVODI? Za registrovanje se koristi

TRANSKRANIJALNI DOPLER

DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE – TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) I TRANSKRANIJALNI KOLOR KODIRANI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA (TCCD)   ŠTA JE KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE