Ultrazvuk parenhima mozga

TRANSKRANIJALNA SONOGRAFIJA (TCS)

ŠTA JE TRANSKRANIJALNA SONOGRAFIJA?

Ultrazvučne metode u neurologiji koriste se osim za pregled velikih krvnih sudova vrata i moždanih krvnih sudova i za pregled parenhima mozga.

Nova otkrića u neurosonologiji omogućila su procenu ehogenosti dubokih moždanih struktura, bez potrebe za hirurškim otvaranjem lobanje, koristeći transkranijalnu sonografiju (TCS). Ova metoda koja se temelji na svojstvima ultrasonografskih talasa može otkriti abnormalnosti u moždanom tkivu koje nisu vidljive naprednim tehnikama neuroslikanja.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Upotreba ove tehnike temelji se na principu da morfološke i funkcionalne promene i hemijski sastav moždanih struktura povezanih sa poremećajima pokreta mogu dovesti do promena u njihovoj ehogenosti. Ovaj postupak se smatrao osetljivim i pouzdanim u otkrivanju abnormalnosti bazalnih ganglija mozga, poput degeneracije crne suspstance (substancije nigre – SN) u idiopatskoj Parkinsonovoj bolesti, lezije lentiformnih jedara u idiopatskoj distoniji i degeneracije SN i jedara kaudatusa u Huntingtonovoj bolesti. Metoda je takođe korisna u diferencijalnoj dijagnozi poremećaja pokreta i razjašnjavanju nekih njihovih patofizioloških mehanizama.

Ultrazvuk parenhima mozga se uopšteno koristi u Parkinsonovoj bolesti (diferencijalna dijagnoza parkinsonizma, koja uključuje progresivnu supranuklearnu paralizu – PSP, multiplu sistemsku atrofiju – MSA, kortikobazalnu degenraciju – KBD) i drugim poremećajima pokreta (dijagnoza Wilsonove i Hantingtonove bolesti, distonije, različitih formi tremora i sindroma nemirnih nogu), poremećajima stabilnosti (spinocerebelarne ataksije), depresiji (unipolarne depresije i depresije udružene sa drugim bolestima) i povišenom pritisku moždane tečnosti (dijagnoza hidrocefalusa).

POTENCIJALNI RIZICI:

Ovo je neinvazivan, bezbolan, jeftin pregled i može se izvoditi kod pacijenata sa nevoljnim pokretima glave, bez anestezije, jer artefakte koji rezultiraju iz pokreta lekar može ispraviti tokom postupka.

PRIPREMA:

Nije potrebna posebna priprema za ovaj pregled.

NAKON  PREGLEDA:

Posle pregleda odmah se možete vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.

 

 

 

Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je metod registrovanja spontane ili izazvane električne aktivnosti mišića i nerava. EMNG se po pravilu izvodi tek nakon kliničkog pregleda. Dobro uzetom anamnezom

Elektroencefalografija (EEG)

ŠTA JE ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG)? Elektroencefalografija (EEG) je neinvazivna tehnika kod koje se električna aktivnost mozga registruje sa poglavine. KAKO SE IZVODI? Za registrovanje se koristi

TRANSKRANIJALNI DOPLER

DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE – TRANSKRANIJALNI DOPLER (TCD) I TRANSKRANIJALNI KOLOR KODIRANI  DOPLER KRVNIH SUDOVA MOZGA (TCCD)   ŠTA JE KOLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA GLAVE